چرا روبی گرانتر از یاقوت کبود است؟

  • چرا یاقوت از یاقوت کبود گرانتر است؟

    چرا یاقوت از یاقوت کبود گرانتر است؟

    "آه، چرا یاقوت بسیار گرانتر از یاقوت کبود است؟"بیایید ابتدا به یک مورد واقعی نگاه کنیم در سال 2014، یک یاقوت قرمز برمه ای 10.10 قیراطی بدون کبوتر سوخته به قیمت 65.08 میلیون دلار هنگ کنگ فروخته شد....
    ادامه مطلب